ورود اعضاء ورود اعضاء نقشه سایت نقشه سایت
۱۳۹۵ شنبه ۷ اسفند
معاونت پژوهشی و برنامه ریزی اداره امور تربیتی معاونت پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی
صفحه اصلی
English
استان البرز

طرح درس روزانه

«باسمه تعالي»

اداره آموزش وپرورش ناحيه 4استان البرز

مدرسه راهنمايي نمونه دولتي حضرت معصومه(س)

مدت جلسه: 30دقيقه

نام درس: تفكروسبك زندگي

تاريخ: 29/9/93

نام دبير: زهرا علي پور

سال تحصيلي 94-93

موضوع درس

سراب ؛ صفحه 64

 

هدف كلي

آشنايي دانش آموزان بابرخي ازموانع شناخت انسان از واقعيتها وحقايق ، خطاي حواس پنجگانه و خطاي تفسيرحواس، ابطال پذيري درعلوم تجربي

 

اهداف جزئي

 

آشنايي فراگيران با:

1- اصول گفت وگوهاي جمعي ورعايت آن

2- شناخت ويژگي هاي علم (عدم قطعيت نظريه ها ويافته ها )

3-شيوه دانشمندان پيشين وبحث وگفتگو درباره نظريه هاي آنها

4-جايگاه تجربه در شناخت آدمي وابطال پذيري برخي نظريات علوم تجربي.

5- نقش حواس ظاهري در كسب آگاهي ها وواقعيات.

6- توانايي تأمل درباره روابط اموروپديده ها.

7- توانايي تأمل درباره حواس ،ويژگي ها وخطاهاي حواس .

 

اهداف  رفتاري

ازدانش آموزان انتظارمي رود درپايان اين درس بتوانند :

1-دريك نقاشي ساده خطاي ديدرابه تصويربكشند .

2-تأمل درمورد حواس پنجگانه ،ويژگي هاوخطاهاي آنها .

3-هنگام مواجه شدن با مواردمشابه مثل ديدن وقايع شنيدن وخواندن سخنان ديگران وآنچه به وسيله حواس پنجگانه دريافت مي شود، ادراكات متفاوتي دارد.

4-قضاوت صحيح درمورد افراد وعدم پيشداوري براساس ظاهر افراد.

5-علومي كه ازطريق وحي به مارسيده رابه عنوان يكي ازمنابع معتبرشناخت موردبررسي قرار ميدهد

6-اصلاح خطاي تفسيرحواس ازطريق استفاده ازچندحس بطورهمزمان وبررسي علومي كه ازطريق  وحي به مارسيده به عنوان يكي از منابع معتبرشناخت.

 

مدل كلاسي

كلاس به صورت گروه هاي پنج نفره وبه شكل Uمي باشد.

 

روشهاوفنون

تدريس

استفاده ازروش پرسش وپاسخ ، روش بارش مغزي، مشاركت گروهي، روش دريافت مفهوم،بحث هاي كلاسي فعاليت هاي ديداري وشنيداري،

 

رسانه هاي آموزشي

كتاب دانش آموز ،ماژيك، تخته وايت برد ، رايانه ،تصوير، تهيه فيلم ، ظرف شيشه اي، مداديا ني ، متن پيوست درباره آزمايش ارسطو .

زمان

 

فعاليت هاي

قبل از تدريس

سلام واحوالپرسي با دانش آموزان، دقت در وضع جسمي ورواني دانش آموزان ، استفاده ازپاورپوينت دراجراي طرح همگام با قرآن ، حضور وغياب ، بررسي تكاليف جلسه قبل  وتشويق دانش آموزانيكه تكاليف وفعاليت هاي جلسه قبل  رابطور مرتب انجام داده اند.

5

دقيقه

 

ارزشيابي

تشخيصي

پرسش ازچنددانش آموزازمحتواي دروس قبل كه دانش آموزان به سئوالات پا سخ مي دهند، پرسش از فعاليت درمنزل درس قبل ودادن امتيازبه دانش آموزان،           درزمينه ي درس جديد: چندپرسش جهت ورودبه بحث پرسيده مي شود كه دانش آموزان پاسخ مي دهند ونمايش فيلم باموضوع خطاي ديدكه ازقبل تهيه شده است.

3

دقيقه

 

آمادگـي

وايجادانگيزه

بعداز نمايش يك كليپ وچندتصويركه درباره خطاي ديدمي باشد قوه ي تفكروخلاقيت دانش آموزان راآماده كرده وازآنهابراي مشاركت دربيان نظرات خود دررابطه باتصاوير استفاده مي شود.

2

دقيقه

 

فعا ليتهاي مربوط بـه تدريــس(ارائه محتوا)

درس رابانام ويادخدا آغازكرده ،با استفاده ازمحتواي آموزشي كليپ وتصايري كه ازقبل آماده نمودم مرحله به مرحله به توضيح درس پرداخته مي شود.

ابتدا توضيح كوتاهي درموردموضوع درس به دانش آموزان ارائه ميدهم ،( نحوه ي ورود اطلاعات به مغز ازطريق حواس پنجگانه انجام ميگيردامامغزانسان درپردازش اطلاعات دچارخطاميشودوهمچنين واقعيتها وحقايقي است كه مابوسيله حواس از آنها آگاه نمي شويم)سپس تصاويرديدني دراين زمينه نمايش داده مي شود، ونظرخواهي ازچند دانش آموز كه دانش آموزان به بيان نظرات وخاطرات خودازخطاي حواس كه قبلا اتفاق افتاده مي پردازند.انجام آزمايش شكست نوروطرح سوال دراين زمينه وبحث وگفت وگوبين دانش آموزان ، سپس به هرگروه برگه هايي راتوزيع مي نمايم تا تصاويري ازخطاي حواس بكشند وبه گروههاي برتركارت امتيازداده مي شود.دراين قسمت ازدرس جهت شادابي كلاس دوبازي وسرگرمي باموضوع خطاي حواس نمايش داده مي شود؛دراين مرحله آيات واحاديثي درمورد موضوع درس مطرح مي شود ،وتوضيح اينكه تنهامنبعي كه براي شناخت واقعيت ها وحقايق خطاواشتباهي درآن وجود ندارد وحي وقرآن مي باشد.توضيح آزمايش ارسطووابطال نظريه ارسطو توسط گاليله وانجام اين آزمايش بادوتوپ كاغذي وپلاستيكي جهت اثبات ابطال پذيري علوم تجربي ونمايش فيلم كوتاه دراين رابطه .

12

دقيقه

 

نتيجه گيري وخلاصه درس

خلاصه كردن درس ومرورونتيجه گيري از درس (خطاي ماگاهي نتيجه اطلاعات اشتباه است كه توسط حواس به ذهن منتقل مي شود، گاهي خطادرتفسير حس است نه در خودحس، همه دانشها ازراه تجربه بدست نمياد، ....)

نمايش اسلايد ونقاشي سه بعدي

رفع اشكال وفرصت سوال به دانش آموزان .

 

3 دقيقه

 

ارزشيابي پاياني

سوالاتي دراين مرحله پرسيده خواهد شدوبه شيوه هاي :

1-پرسش دانش آموزان ازيكديگر 2- پرسش گروه ازگروه ديگر 3- پرسش دبيرازدانش آموزان ؛ دانش آموزان به سوالات زير پاسخ مي دهند:

1-حواس ما چگونه كار مي كند؟

2-آيا موارد ديگري ازتغيير نظريه هاي علمي سراغ داريد؟

3-درتفسيرخواندها وشنيده ها ،مشاهدات وآنچه راكه حس مي كنيم چه معيارهايي رابراي بررسي درستي ونادرستي بايد بكاربگيريم؟

4-راه هاي جبران خطاي تفسير حواس چيست؟

5-نمونه هايي ازخطاي سايرحواس رانام ببريد؟

6- آياهمه ي دانش هاازراه تجربه بدست مي آيند؟

فعاليت تكميلي در كلاس توسط دانش آموزان تكميل مي گردد.

3

دقيقه

 

فعاليت هاي تكميلي

انجام فعاليت درخانه براي جلسه آينده

دانش آموزان درطي يك هفته باهدف عملكردي كردن موضوع درسآنرا درزندگي خود پياده كرده ونتيجه به كلاس گزارش مي شود.

ازدانش آموزانيكه با سيستم كامپيوترآشنايي دارند استفاده مي شود براي تهيه پاورپوينتي درزمينه موضوع درس( سراب)

تحقيق درموردتأثيرخطاي ديد درزندگي انسان

 

2

دقيقه

  

تاریخ به روز رسانی: 1394/11/01
تعداد بازدید: 325
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
تمامی حقوق این پایگاه متعلق به اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی می باشد.
ورود اعضاء
بستن
Powered by DorsaPortal